مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

advanced divider

مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پیام مدیریت: دکتر فرزاد حاتمی

پیام مدیریت: دکتر فرزاد حاتمی

از اینکه به منظور آشنایی با فعالیت های دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به این پایگاه مراجعه نموده اید به شما خوش آمد می گوییم.

advanced divider

طراحی و ساخت

خدمات در حال حاضر در HUB توسعه گروه توسعه یافته است.

ساخت و ساز ایمن

متقاضیان و صاحبان می توانند برنامه ها و اعتراضات خود را در کنار امتحان برنامه خود بررسی کنند

بازسازی

نرم افزار بررسی مجازی حذف نیاز به توسعه دهندگان برای بازدید از یک دفتر منطقه.

کاشی کاری نقاشی

به متقاضی اجازه می دهد که به نظرات و اعتراضات نظرسنجی آنلاین دسترسی پیدا کند.

advanced divider

پروژه های خاتمه یافته

advanced divider

پروژه های در دست اجرا

advanced divider