تماس با ما(اداره تاسیسات)

شماره تماس

02166406679
02164542200
فکس: 02164543095

ایمیل

tasisat@aut.ac.ir

آدرس

تهران، روبروی خیابان سمیه، سایت دانشگاه صنعتی امیرکبیر، همجوار ساختمان نهاد رهبری

تماس
_

تماس با ما(اداره تاسیسات دانشگاه)

با پر کردن این فرم نیز می توانید با ما در تماس باشید.